History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Twitter Rss
Juspod
Loven forklart for deg
Category: Careers
Location: Oslo
Velkommen! I denne podcasten vil jeg framover ta opp juridiske temaer som både små og mellomstore bedrifter og privatpersoner vil ha nytte av å kunne noe om. Dette vil hovedsakelig være temaer innenfor arbeidsrett, eiendomsrett, kontraktsrett o ...more
Velkommen! I denne podcasten vil jeg framover ta opp juridiske temaer som både små og mellomstore bedrifter og privatpersoner vil ha nytte av å kunne noe om. Dette vil hovedsakelig være temaer innenfor arbeidsrett, eiendomsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett. Rettsområdene gjennomgås med vekt på hovedreglene som gjelder for de enkelte temaene. Lengden på episodene vil ligge på mellom 8 - 15 minutter. Haakon Utne Kierulf
by Advokat Haa...
x
take it with you
Iphone5s_trans go mobile with PodOmatic's new iPhone app.
don't have an iPhone? no problem »
x
loading results... Loader
loading results... Loader
x
No results found.
December 11, 2016 02:16 PM PST

Arbeidsgiver vil kunne komme opp i en situasjon at arbeidstakers handling gjør det nødvendig å avslutte arbeidsforholdet. Enkelte handlinger er av en så alvorlig karakter at avskjed vil være et mulig alternativ. Hvordan skal arbeidsgiver gå fram for å skaffe klarhet i forholdet. Suspensjon er en alternativ reaksjon arbeidsgiver kan benytte. Hva er så vilkårene for dette?

November 30, 2016 10:48 AM PST

I denne episoden av podcasten tar jeg opp temaet avskjed av arbeidstaker. I avtaleforholdet mellom arbeidsgiver og den ansatte, er avskjed den mest vidtrekkende sanksjonsformen arbeidsgiver kan benytte ovenfor arbeidstaker ved brudd på avtalen. Avgjørelsen får store konsekvenser for den ansatte, som mister rett til lønn og arbeid med umiddelbar virkning.

June 16, 2016 02:12 PM PDT

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha interesse av å ha et midlertidig ansettelsesforhold. En tidsbegrenset ansettelse er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse, men er hjemlet i lov. I denne episoden gir jeg en oversikt over de mest benyttede formene for midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljølovens § 14-9.

May 08, 2016 07:47 AM PDT

Hvilke regler er det som gjelder for arbeidsgivers adgang til å permittere de ansatte? Og hvordan påvirker permittering arbeidstakers rett på lønn, ferieavvikling og oppsigelse? Dette og andre forhold er temaet i denne podcasten.

April 24, 2016 12:57 PM PDT

I de aller fleste arbeidsforhold vil partene være enige om at den ansatte skal ha en prøvetid. Hvilke krav som gjelder til avtalen, samt reglene rundt oppsigelse av en prøvetidsansatt, gjennomgås i denne episoden av Juspod.

March 26, 2016 09:12 AM PDT

I denne episoden går jeg gjennom noen av vurderingene som må foretas i forkant av en oppsigelse som har sin bakgrunn i den ansattes egen opptreden.

March 12, 2016 04:32 AM PST

I denne framtstillingen blir kravene til innholdet i arbeidskontrakten gjennomgått på en enkel og oversiktlig måte. Temaet er lagt opp slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker har noe å hent på å lytte til. Det blir vist til de viktigste lovreglene som komme til anvendelse.

www.kierulf.org

January 08, 2016 04:49 AM PST

Å gi en lovlig oppsigelse innebærer, i tillegg til at det foreligger et saklig grunnlag, at arbeidsgiver følger de regler som er gitt i arbeidsmiljøloven. I denne framstillingen blir det gitt en oversikt over de mest sentrale saksbehandlingsreglene som gjelder.

www.kierulf.org

December 27, 2015 10:47 AM PST

Arbeidsgiver vil kunne ha behov for å korrigere uønsket adferd hos arbeidstaker. Hva er kravene til en advarsel, og hva er den egentlig hensikten med en advarsel? Forholdet til oppsigelse blir også tatt opp i denne framstillingen.

www.kierulf.org

December 27, 2015 08:50 AM PST

I denne gjennomgangen av arbeidsgivers styringsrett gis en kort framstilling av styringsrettens innhold. Begrepet sier noe om arbeidsgivers adgang til å endre, utfylle eller gå til oppsigelse av arbeidskontrakten. Arbeidsgivers styringsrett er et sentralt rettslig begrep som alle i arbeidslivet vil ha nytte av å forstå innholdet av.

www.kierulf.org

loading more... Loader
 
x

take it with you


Iphone_trans Listening to podcasts on your mobile devices is extremely convenient -- and it's what makes the podcasting medium so powerful.

You can take your favorite shows and mixes with you anywhere, but to do so requires some quick and simple steps.

Let's walk you through that process together.
step 1:


Click the "Subscribe With iTunes" link in the page's sidebar:

Subscribe_with_itunes

This will require that you have the iTunes software on your computer.

(You can download iTunes here.)
step 2:
Itunes_ss

Now that you've subscribed to the podcast on iTunes, the feed will display in your "Podcasts" section on the left navigation bar.

Click there and you'll see the show displayed in the iTunes browser.

You can "get all" to download all available episodes or just individual episodes.
step 3:


Plug your mobile device (iPhone, iPad, iPod) into your computer with the Dock Connector cable, and click the device in iTunes's left navigation bar.

Itunes_ss2

Once you have your device highlighted, click "Podcasts" in the top navigation bar and sync the podcasts you want on your device. Click "apply" and the episodes you have downloaded on your iTunes software will sync with your device.
that's it!

The beauty of this process is that now, every new episode of your subscribed podcasts will automatically sync to your device every time you plug it in and open iTunes. You can now take your favorite shows with you everywhere you go.

Enjoy!
done!
x

share this podcast


Email a friend about this podcast
x

subscribe to this podcast

Rss-icon RSS
Itunes-icon iTunes